Om oss

Om oss

I Lundby har det odlats Jordgubbar sedan -80 talet.

Min far Per Aronsson började med odlingen som ett komplement till gårdens spannmålsodling.

Jag är således uppväxt på jordgubbar och när min far ville sluta var det bara att ta över.

En viss del av gårdens areal är särskilt lämpad för just jordgubbsodling. Närhet till vatten ur en damm,

backar i söderläge och lättare jordar med ändå viss lerhalt gör att plantorna trivs.

Under årens lopp har vi försökt utveckla odlingen med droppbevattning, odlingsbäddar med plastlist och näringstillförsel i bevattningen. Dock fortfarande på friland för att uppleva den härliga miljön i Lundby då man plockar sina bär.


/ Christer